آموزش > فارکس گام به گام

آموزش گام به گام فارکس (دانشکده پیپسولوژی)

در این بخش سعی کرده ایم به زبان ساده و به صورت گام به گام، فارکس را به علاقمندان آموزش دهیم. جهت مطالعه هر یک از فایلها، ابتدا آن فایل را دانلود کرده و سپس به مطالعه بپردازید. همچنین به منظور سهولت در یادگیری، کلیه متون به صورت فایل صوتی تهیه شده است .

 

(منبع کلیه مطالب دانشکده پیپسولوژی از سایت www.babypips.com می باشد و کارگزاری فارکسر فقط مطالب را ترجمه، ویرایش و در اختیار شما قرار میدهد. تکمیل مطالب آموزشی به مرور انجام میشود)

فارکس چیست؟

آموزش گام به گام "فارکس چییست؟" از کارگزاری فارکسر

    چه چیزی معامله می شود؟

آموزش گام به گام "چه چیزی معامله می شود؟" از کارگزاری فارکسر

ارزها به صورت جفتی معامله می شود

آموزش گام به گام "ارزها بصورت جفتی معامله می شود" از کارگزاری فارکسر

راههاي مختلف معامله در فارکس

حجم بازار و نقدینگی

آموزش گام به گام "حجم بازار و نقدینگی " از کارگزاری فارکسر

مزایای فارکس

آموزش گام به گام "مزایای فارکس" از کارگزاری فارکسر

فارکس در مقابل بازار سهام

آموزش گام به گام "فارکس در مقابل بازار سهام" از کارگزاری فارکسر

فارکس در مقابل بازار آتی

ساختار بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس

آموزش گام به گام "بازیگران بازار فارکس" از کارگزاری فارکسر

تاریخچه فارکس

جلسات معاملات

آموزش گام به گام "جلسات معاملات" از کارگزاری فارکسر

جلسه توکیو

جلسه لندن

جلسه نیویورك

تداخل جلسات

بهترین روز براي انجام معامله

چگونه می توان در بازار فارکس کسب در آمد کرد

آموزش گام به گام "چگونه می توان در بازار فارکس کسب در آمد کرد" از کارگزاری فارکسر

پیپ و پیپت

آموزش گام به گام "پیپ و پیپت" از کارگزاری فارکسر

لات ، ضریب اهرمی، سود و زیان

آموزش گام به گام "لات، ضریب اهرمی، سود و زیان" از کارگزاری فارکسر

​دوستان خود را با اطلاعاتتان تحت تاثیر بگذارید

کسب مهارت با حساب تمرینی

آموزش گام به گام "کسب مهارت با حساب تمرینی" از کارگزاری فارکسر

دانلود ویدئو

نمایش و دانلود " سابقه سفارشات و معاملات " از کارگزاری فارکسر

زمان پول در آوردن

انواع سفارشات

از خودت محافظت کن

آموزش گام به گام "از خودت محافظت کن" از کارگزاری فارکسر

 انواع نمودارها

آموزش گام به گام "انواع نمودارها" از کارگزاری فارکسر

حمایت و مقاومت

آموزش گام به گام "حمایت و مقاومت" از کارگزاری فارکسر

خطوط روند

آموزش گام به گام "خطوط روند" از کارگزاری فارکسر

کانال ها

آموزش گام به گام "کانال ها" از کارگزاری فارکسر

معامله از طریق خطوط

آموزش گام به گام "معامله از طریق خطوط" از کارگزاری فارکسر

تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمان

دانلود مارجین کال  (Margin Call)

مارجین کال  (Margin Call)

آموزش گام به گام "مارجین کال

اثرات منفی ضریب اهرمی

آموزش گام به گام "اثرات منفی ضریب اهرمی" از کارگزاری فارکسر

مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی

آموزش گام به گام "مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی" از کارگزاری فارکسر

رابطه ضریب اهرمی و هزینه معاملات

ضریب اهرمی را دست کم نگیرید

آموزش گام به گام "ضریب اهرمی را دست کم نگیرید" از کارگزاری فارکسر

ضریب اهرمی

آموزش گام به گام "ضریب اهرمی" از کارگزاری فارکسر

مدیریت ریسک

آموزش گام به گام "مدیریت ریسک" از کارگزاری فارکسر

سرمایه داری

آموزش گام به گام "سرمایه داری" از کارگزاری فارکسر

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

آموزش گام به گام "افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه" از کارگزاری فارکسر

حداکثر زیان

آموزش گام به گام "حداکثر زیان" از کارگزاری فارکسر

    تمام سرمایه خود را ریسک نکنید

آموزش گام به گام "تمام سرمایه خود را ریسک نکنید" از کارگزاری فارکسر

نسبت سود به ریسک

آموزش گام به گام "نسبت سود به ریسک" از کارگزاری فارکسر