آموزش صوتی فارکس (دانشکده پیپسولوژی)

آموزش رایگان تلفنی
فارکس چیست؟

فارکس چیست؟

چه چیزی معامله می شود؟

ارزها به صورت جفتی معامله می شود

حجم بازار و نقدینگی

چرا در فارکس معامله کنیم؟

مزایای فارکس

فارکس در مقابل بازار سهام

بازیگران بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس

چه زمانی معامله کنم؟

جلسات معاملات

چگونه معامله کنم؟

چگونه می توان در بازار فارکس کسب در آمد کرد

پیپ و پیپت

لات ، ضریب اهرمی، سود و زیان

کسب مهارت با حساب تمرینی

از خودت محافظت کن

انواع نمودارها

انواع نمودارها

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومتخطوط روند

کانال ها

معامله از طریق خطوط

ضریب اهرمی (لوریج)

تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمانمارجین کال (Margin Call)

اثرات منفی ضریب اهرمی

مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی

ضریب اهرمی را دست کم نگیرید

ضریب اهرمی

مدیریت ریسک

مدیریت ریسکسرمایه داری

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

حداکثر زیان

تمام سرمایه خود را ریسک نکنید

نسبت سود به ریسک

فارکس با فارکسر