گام های آموزش مقدماتی ۱ شرح دروس فایل صوتی PDF ویدئو
فارکس چیست؟
چه ارزهایی را میتوانیم معامله کنیم؟
چه چیزی معامله میشود؟
ارزها به صورت جفتی معامله میشوند
حجم بازار و نقدینگی
مفهوم نرخ در فارکس
چرا در فارکس معامله کنم؟
مزایای فارکس
فارکس در مقابل بازار سهام
فارکس در مقابل بازار آتی
جلسات معاملات
بازیگران بازار فارکس
ضریب اهرمی یا همان لوریج چیست؟
لات، ضریب اهرمی، سود و زیان
تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمان
اثرات منفی ضریب اهرمی
مارجین کال/Margin Call
مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی
ضریب اهرمی را دست کم نگیرید
نحوه تاثیرگزاری ضریب اهرمی بر هزینه های تراکنش
از خودت محافظت کن
نصب و راه اندازی فارکسر ۵
پیپ و پیپت چیست؟
ارسال سفارشات
گام های آموزش مقدماتی 2 شرح دروس فایل صوتی PDF ویدئو
فارکس چیست؟
چه ارزهایی را میتوانیم معامله کنیم؟
چه چیزی معامله میشود؟
زمان پول در آوردن
چگونه میتوان در بازار فارکس پول در آورد
دوستان خود را با اصطلاحات فارکس تحت تاثیر بگذارید
مدیریت ریسک
سرمایه داری
افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه
حداکثر زیان
تمام سرمایه خود را ریسک نکنید
نسبت سود به ریسک
خطوط روند
کانال ها
معامله از طریق خطوط

گام های آموزش مقدماتی ۱

فارکس چیست؟

چه ارزهایی را میتوانیم معامله کنیم؟

چه چیزی معامله میشود؟

ارزها به صورت جفتی معامله میشوند

حجم بازار و نقدینگی

مفهوم نرخ در فارکس

چرا در فارکس معامله کنم؟

مزایای فارکس

فارکس در مقابل بازار سهام

فارکس در مقابل بازار آتی

جلسات معاملات

بازیگران بازار فارکس

ضریب اهرمی یا همان لوریج چیست؟

لات، ضریب اهرمی، سود و زیان

تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمان

اثرات منفی ضریب اهرمی

مارجین کال/Margin Call

مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی

ضریب اهرمی را دست کم نگیرید

نحوه تاثیرگزاری ضریب اهرمی بر هزینه های تراکنش

از خودت محافظت کن

گام سوم آشنایی با نرم افزار معاملاتی فارکسر ۵
(مقدماتی)

نصب و راه اندازی فارکسر ۵

پیپ و پیپت چیست؟

ارسال سفارشات

گام های آموزش

گام اول کار با نرم افزار معاملاتی فارکسر ۵ (پیشرفته)

کسب مهارت با مهارت تمرینی

انواع نمودارها

حمایت و مقاومت

گام دوم آشنایی با ریسکها و خطرات

زمان پول در آوردن

چگونه میتوان در بازار فارکس پول در آورد

دوستان خود را با اصطلاحات فارکس تحت تاثیر بگذارید

مدیریت ریسک

سرمایه داری

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

حداکثر زیان

تمام سرمایه خود را ریسک نکنید

نسبت سود به ریسک

گام سوم آشنایی با روشهای تحلیل بازار فارکس

خطوط روند

کانال ها

معامله از طریق خطوط

معامله گر جهانی شوید.
فارکس با فارکسر