ویدئوهای کوتاه آموزش بازار فارکس

از ویدئوهای کوتاه آموزشی کارگزاری فارکسر برای یادگیری صحیح بازار فارکس کمک بگیرید.

مفهوم نرخ در فارکس

ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر

یادگیری چگونگی خواندن و تفسیر نرخ در فارکسر تفاوت بین ارز پایه و ارزهای متقابل

و پیشنهاد قیمت.

دانلود ویدئو

چه ارزهایی را میتوانم معامله کنم؟

ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر

 آیا می دانید یک جفت ارز چیست؟

 پاسخ به این سوال و بسیاری از سؤالات دیگر...

دانلود ویدئو

فارکس چیست؟

ویدئو آموزشی فارکس در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی فارکس چیست در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی فارکس در کارگزاری فارکسر

در این ویدئو به یادگیری مبانی بازار فارکس،

تجارت ارز خارجی و شناخت بازیگران عمده

بازارفارکس میپردازیم.

دانلود ویدئو

دیده بان بازار در فارکسر ۵

ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر

مشاهده محصولات معاملاتی روش باز کردن و

مشاهده نمودارها

دانلود ویدئو

 نصب و راه اندازی نرم افزار معاملاتی فارکسر ۵

ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر

 نصب و راه اندازی نرم افزار معاملاتی فارکسر ۵

 تغییر زبان برنامه به فارسی و افتتاح حساب تمرینی

دانلود ویدئو

پیپ چیست؟

ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر

درک مفهوم پیپ و محاسبه ارزش آن چگونه از آن

 برای محاسبه سود و زیان استفاده می کنیم.

توضیح نحوه حرکت قیمت ارزها.

دانلود ویدئو

 ارسال سفارشات مستقیم در نرم افزار

 فارکسر ۵

ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر

شناسایی و نحوه مطالعه قیمتها و ارسال دستورات

خرید و فروش، انتخاب حجم معاملاتی و تعیین حد سود و ضرر

دانلود ویدئو

 نمودارها در نرم افزار فارکسر ۵

( بخش دوم )

ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر

بازه های زمانی در نمودارها

آشنایی با تنظیمات نمودارها

دانلود ویدئو

 نمودارها در نرم افزار فارکسر ۵

( بخش اول )

ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر

 انواع نمودارها و نحوه نمایش آنها

 روش بررسی نمودارها در نرم افزار معاملاتی

دانلود ویدئو

 موقعیتهای معاملاتی و پورتفو در نرم افزار

 فارکسر ۵

ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر

 مشاهده وضعیت حساب معاملاتی ، موقعیتهای باز

 نحوه بستن معاملات باز

دانلود ویدئو

 پنجره عمق بازار در نرم افزار معاملاتی

 فارکسر ۵

ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر

روش مشاهده قیمتهای مختلف عرضه تقاضا

 ارائه شده برای هر یک از محصول معاملاتی

دانلود ویدئو

 ارسال سفارشات شرطی در نرم افزار معاملاتی

 فارکسر ۵

ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر

آشنایی با معاملات شرطی

 انواع و روش اجرای آنها

دانلود ویدئو

 سابقه سفارشات و معاملات در نرم افزار

 فارکسر ۵

ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر

 بررسی تاریخچه معاملات

 سفارشات انجام شده به همراه مشاهده گزارشات

مربوطه

دانلود ویدئو

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید

ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی مفهوم نرخ در فارکس از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارزهای معاملاتی در کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی فارکس در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی فارکس چیست در کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی فارکس در کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی دیدبان بازار از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نصب نرم افزار فارکس 5 از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی پیپ و پیپت از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 2 از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی نمودارها بخش 1 از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی موقعیت معاملاتی از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی عمق بازار از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی ارسال سفارش شرطی از کارگزاری فارکسر
ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر ویدئو آموزشی سابقه سفارشات از کارگزاری فارکسر