آموزش رایگان تلفنی

مطالب مهم و آزمون درک مفهوم ضریب اهرمی

آزمون ضریب اهرمی (لوریج)
ضـریب اهــرمی (لوریج)
ضریب اهرمی
تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمان
ضریب اهرمی         
تعریف ضریب اهرمی و وجه الضمان
مارجین کال (Margin Call)
اثرات منفی ضریب اهرمی
مطالب بیشتر در مورد ضریب اهرمی
فارکس با فارکسر