فرم ها

درباره ما

کارگزاری فارکسر در سال ۲۰۰۴ در آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود و پس از آن فعالیت خود را با راه اندازی دفتر در دبی و نیوزیلند گسترش داد. کارگزاری فارکسر در نیوزیلند تحت نظارت سازمانهای نظارتی مالی  میباشد.

بانک

نرخ بهره

واحد

نام کشور

Fed

ECB

BoJ

BoE

SNB

BoC

RBA

RBNZ

1.75%

0.00%

-0.10%

0.75%

-0.75%

1.75%

0.75%

1.00%

USD

EUR

JPY

GBP

CHF

CAD

AUD

NZD

آمریکا

اروپا

ژاپن

انگلستان

سوئیس

کانادا

استرالیا

نیوزلند

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید

FOREX

Fed

ECB

BoJ

BoE

SNB

BoC

RBA

RBNZ

1.75%

0.00%

-0.10%

0.75%

-0.75%

1.75%

0.75%

1.00%

USD

EUR

JPY

GBP

CHF

CAD

AUD

NZD

آمریکا

اروپا

ژاپن

انگلستان

سوئیس

کانادا

استرالیا

نیوزلند

بانک

نرخ بهره

واحد

نام کشور